نعل وارونه متهمین همیشه شاکی – نگاهی به فیلم شیشلیک

دوش چه خورده‌ای دلا راست بگو نهان مکن

چون خمشان بی‌گنه روی بر آسمان مکن

باده خاص خورده‌ای نقل خلاص خورده‌ای

بوی شراب می زند خربزه در دهان مکن

شیشلیک، شیشکی سرمایه داری کثیف به مردم مستضعف است! آروغ شبه روشنفکری است بعد از سر کشیدن ته پیمانه! نعل وارونه سلبریتی و هنرمند بی شرف ایرانی است!

همیشه شاکی بودن متهم است! یوم تبلی السرائر آقای کارگردان است!

سرمایه‌داری ستاره مربع اول مارکت‌ها با میان داری سلبریتی ها اول مردم را تحمیق و استحمار می کنند و از این پروسه استحمار فیلم می سازند و دوباره به خود همان مردم می فروشند و از این طریق دوباره استحمار جدیدتری رقم می زنند و شاید فیلم دیگری غافل از این که بوی شراب شان تا این ور پرده هم بیرون می زند!

شیشلیک داستان جامعه‌ای است استحمار شده و عقب نگه داشته شده، با دست کاری آرمان ها و کشتن اراده‌ها با نابودی عقل و سفیه کردن مردم، با خاموش کردن امیدها و تحقیر داشته‌ها

با تبلیغ و تربیت و در بوق و کرنا کردن. با گفتن و نوشتن و ملکه شدن.

دقیقاً همان کاری که سلبریتی و روشنفکر ایرانی در حال انجام آن است. با فریادهای #اعدام_نکنید اش با هشتگ های #واکسن_بخرید اش با تکرار بی مسئولیت اش با شهیدسازی اش با سیاست بازی اش

شیشلیک خور نه مدیر کارخانه پشم ایران که خود اینان اند و ساختن فیلم قرار بوده خربزه ای باشد برای بیرون نزدن بوی گند شیشلیک شان.

نعل وارونه این متهمین همیشه شاکی همین جاست که شهری می سازد سمبلیک و چاقوی تحمیق و استحمار مردم را دست نظام می دهد.

وسط جنگ رسانه ای همه جانبه علیه مردم ایران شیشلیک هم به مردم توهین می کند هم قصد تحمیق مجددشان را دارد و هم چشم به جیبشان دوخته.

و چرا عجیب باشد حضور چنین فیلمی در جشنواره ای که فرار است جشن سالگرد رهایی مردم از بند استعمار و استحمار باشد؟ مگر فیلم «مطرب» که سراسر ضد ایران است پر فروش ترین فیلم سینمای ایران نیست؟!

توصیه به دیدن می کنم؟ این گمان از من دور باد!

نویسنده : حامد بامروت نژاد

منتخب سردبیر

هشتک‌های منتخب

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید