خود غلط بود آنچه می‌پنداشتیم / یک تراژدی اقتصادی در مستند «اکس نیهیل»

به گزارش راه‌نوشت، هر حرکت  به سمت اوج یا سقوط در جوامع از یک چیز ریشه می‌گیرد؛ چیزی که نام آن را «آگاهی» می‌گویند. آگاهی است که باورها را شکل می‌دهد و این باورها می‌توانند ملتی را به سوی سعادت جمعی یا گاهی هم به سوی سقوط هدایت کنند.

مستند «اکس نیهیل» را می توان یک مستند آگاهی‌بخش نامید. اکس نیهیل به سراغ معرفی یک بیماری عفونی شدیدا خطرناک رفته که سال‌هاست بر پیکره اقتصاد ایران چیره شده است.

بیماری خلق بی رویه پول سوژه این چند مدت سینمای مستند در ژانر اقتصادی است. تفاوتی که در اکس نیهیل نسبت به سایر مستندهایی که به این سوژه پرداخته اند وجود دارد، نوع انتقال مسئله به مخاطب است.

مستندهای دیگر عموما مخاطب را با حجم زیادی از اسامی اقتصادی و عملیات بانکداری مواجه می‌کردند، به طوری که از میانه مستند دیگر کششی برای ادامه تماشا شکل نمی‌گرفت.

اما در اکس نیهیل ما مواجه هستیم با یک کلاس آموزشی در عین انتقال دادن مسئله؛ یعنی وقتی قرار است تاثیرات خلق پول و نقش بانک‌ها در این بیماری بررسی شود، هر عاملی که بیان می شود معنای آن نیز تفسیر می شود.

این اتفاق مثبتی است  چرا که نشان می‌دهد عوامل سازنده بر عمق‌بخشی به مخاطب نسبت به این بیماری اقتصادی تاکید داشته‌اند.

منسجم بودن ارائه و تصاویر آرشیوی مستند در ایجاد کشش برای تماشا و تأمل بسیار تاثیرگذار بود.

درباره نکته منفی این مستند و سایر مستندهای اقتصادی تنها یک نکته را می توان بیان کرد. آن نکته هم کوتاه بودن دست مخاطبین از ایجاد تحول در این بیماری عظیم است؛ یعنی ما به عنوان مخاطب که از قضا قربانی‌های ثابت این بیماری بوده و هستیم، تنها با تماشای این گونه مستندها با وضوح بیشتری به عامل رنجی که در معیشت  و زندگی روزمره مان تحمیل شده، می نگریم.

نویسنده: رامین ابوئی

منتخب سردبیر

هشتک‌های منتخب

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید